Regulamin Newslettera

§1  Informacje podstawowe

1.Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej http://artfoto.com.pl/

2.Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Katarzyna Margol wpisana do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Art Foto Katarzyna Margol z siedzibą Pawła Ponke 21a/2 Bojano 84-207 Nip 5862230700 (zwany dalej „Usługodawcą”).

3.Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:

1)poczty e-mail:kontakt@artfoto.com.pl

2)telefonicznie: 512 745 493

4.Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 02.02.2023 r.

5.Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu

§2 Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera

 1. Newsletter – usługi i treści cyfrowe są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
 2. W ramach Newslettera  przekazywane są informacje handlowe i marketingowe: o wpisach blogowych czy materiałach udostępnianych w mediach społecznościowych, ciekawych produktach, usługach, ofertach, wydarzeniach czy szkoleniach, polecanych linkach, nowościach oraz o innych produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę lub polecanych przez Usługodawcę.
 3. Gdy w ramach Newslettera udostępniania jest treść cyfrowa (np. e-book, nagranie wideo), dostęp możesz uzyskać w sposób wskazany we wiadomości np. poprzez kliknięcie linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załączone załącznika.
 4. Programy pocztowe bardzo często przenoszą wiadomości wysyłane z programów mailingowych do SPAMU, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych odbiorców.
 5. Zasady przetwarzania danych.1.Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:1)w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem(legalizm);2)rzetelnie iuczciwie (rzetelność);3)w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);4)w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);5)nie więcej niż potrzeba (adekwatność);6)z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);7)nie dłużej niż potrzeba (czasowość);8)zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo)

§3 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera

 1. 1 .Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
 1. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.
 2. W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej konieczne jest podanie imienia i adresu email, akceptacja Regulaminu newslettera, oraz potwierdzenie adres e-mail.
 1. Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą, gdy Klient otrzyma potwierdzenie zapisania się do Newslettera.
 1. Dostęp do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia, chyba że z opisu produktu/usług sługi wynika inaczej. W przypadku braku dostępu, należy się zgłosić do Usługodawcy.

§4 Prawa autorskie i licencje

 1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Newslettera są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

§5 Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zapytań elektronicznych do administratora strony oraz na późniejszym etapie dla wypełnienia zobowiązań
umownych i ich realizacji czy obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO

 oraz 

w celach marketingowych, jeśli zapisałeś się na newsletter, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes realizowany przez administratora danych) i nie będą udostępniane innym podmiotom

 a także w celach umożliwienia Tobie komentowania materiałów zamieszczanych na naszej stronie na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z możliwością komentowania zawartości strony internetowe

również w celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach społecznościowych(Facebook) na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu)i informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących naszej działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes

oraz w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interes Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

1)jeśli prześlesz nam wiadomość drogą mailową lub za pośrednictwem formularza to będziemy przetwarzać dane, które będą w tej wiadomości zawarte. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

2)jeśli zapiszesz się na newsletter to będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Zapis na newsletter jest dobrowolny i w każdym czasie możesz z niego zrezygnować.

3)jeśli postanowisz opublikować komentarz na Stronie to będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz usunąć swój komentarz.

4)jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach społecznościowych (np.Facebook) będziemy przetwarzać Twoje dane, które podałeś w danym medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możesz zakończyć subskrypcję naszego profilu.

5)pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.

§6  Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych

 1. 1.Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

a)podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie (np. Google Analytics);

b)jeśli zapisałeś się na newsletter Twoje dane będą przekazane do podmiotu prowadzącego nasz newsletter;

c)jeśli napisałeś komentarz na stronie Twoje dane będą przekazane do podmiotu obsługującego moduł komentarzy;

 1. 2.Twoje dane nie są przekazywane do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej. Musisz jednak wiedzieć, że media społecznościowe, w których prowadzimy swoje firmowe profile mogą przekazywać dane poza EOD z uwagi na swój globalny charakter. Każdy z tych podmiotów musi przestrzegać zasad wymaganych na terenie UE, a określonych w RODO. Więcej informacji znajdziesz w politykach prywatności tych portali.
 1. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do komunikacji mailowej i ewentualnej późniejszej realizacji umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora . Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 2. Nie jesteśmy w stanie określić jednego okresu przez który będziemy przetwarzać Twoje dane. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w wiadomości przesłanej drogą mailową, za pośrednictwem formularza lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, na których mamy swoje firmowe profile to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora. Jeśli zapiszesz się na newsletter to Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Ciebie subskrypcji. Dane przekazane nam w związku ze złożonym zamówieniem i sprzedażą treści cyfrowych przetwarzamy przez 6lat, celem wywiązania się z ciążących na nas obowiązkach podatkowych. Jeżeli skomentowałeś któryś z naszych materiałów to twoje dane będziemy przetwarzać do momentu usunięcia przez Ciebie lub przez nas Twojego komentarza.
 3. Usługodawca korzysta z programu Mailerlite do wysyłki Newslettera udostępnianego przez MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie: https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy

§7 Postanowienia końcowe

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

1.W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

a)dostępu do treści swoich danych oraz

b)prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

c)prawo do przenoszenia danych,

d)prawo wniesienia sprzeciwu,

2)prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

3.Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa).

4.Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych:www.uodo.gov.pl

5. Podanie danych osobowych (Imie, adres e-mail) jest niezbędne do realizacji komunikacji elektronicznej, a na późniejszym etapie (Nazwisko, adres) do ewentualnego zawarcia umowy, odmowa podania danych
może skutkować odmową zawarcia umowy;

6.  Państwa dane są powierzane firmie dostarczającej usługę hostingu tego serwisu www oraz Google.com. Z oboma podmiotami została podpisana umowa o powierzanie danych i oba spełniają wymogi RODO.

7. Państwa dane będą przechowywane w systemie pocztowym i informatycznym administratora przez
okres 5 lat od wysłania zapytania. Ma to na celu m.in analizę zapytań

8.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.02.2023 r.

§8 Słownik pojęć

 1. Cena – pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości;
 2. Klient – podmiot, który zawarł Umowę z Usługodawcą na dostęp do Newslettera, w tym dostarczenie usługi i/lub treści cyfrowej;
 3. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 4. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 5. Usługa – usługa lub treść cyfrowa lub towar z elementami cyfrowymi;
 6. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich danych;